CO2 prestatieladder

De grootste bedreiging voor onze planeet is de overtuiging dat iemand anders haar gaat redden

Kruiswijk wil in 2030 de CO2 uitstoot van de gehele organisatie halveren t.o.v. het referentiejaar 2020. De doelstelling van de jaren na 2030 zijn er op gericht om uiteindelijk een CO2 neutrale organisatie te worden.

Dit betekent dat we met z’n allen net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. De reductiedoelstellingen na 2030 zijn sterk afhankelijk van de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en CO2 reductie. Met de huidige stand van zaken is het doel om in 2050 CO2 neutraal te ondernemen.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Kruiswijk zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Inzicht

Kruiswijk heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

Footprint 1e halfjaar 2020   Footprint 2020

Footprint 1e halfjaar 2021   Footprint 2021

Footprint 1e halfjaar 2022   Footprint 2022

Footprint 1e halfjaar 2023   Footprint 2023

Reductie

Kruiswijk heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze beoordelen wij ieder half jaar op hun effectiviteit.

Energiebeoordeling 2023

Communicatie

Kruiswijk communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

Communicatieplan

Participatie

Kruiswijk is gevestigd op bedrijventerrein de Wetering. Wij nemen actief deel aan het samenwerkingsverband “BIZ De Wetering”.

BIZ De Wetering zet zich in om de energietransitie en duurzaamheid op bedrijventerrein De Wetering te promoten en te verbeteren.

Kruiswijk heeft een lidmaatschap bij de Branchevereniging Mobiele Recycling.

De bedrijven die lid zijn van Branchevereniging Mobiele Recycling hechten grote waarden aan duurzaam, sociaal en maatschappelijk ondernemen. De “Triple P” benadering wordt hier toegepast. Gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).