Bouw- en woonrijp maken

Kruiswijk is uw ideale partner aan het begin en eind van elk bouwproject. In de voorbereidende fase, als laatste stap voordat de bouw begint, maken wij de grond bouwrijp. Na afloop, als de bouw voltooid is, moet de omgeving klaargemaakt worden voor alledaags gebruik. Kruiswijk is dé specialist in zowel de start- als eindfase van ieder succesvol bouwproject.

Bouwrijp maken

Een goed begin is het halve werk, ook in de bouw. Elk project kan pas van goed start met een bouwrijpe grond. Met bouwrijp maken bedoelen we allereerst het verwijderen van obstakels die het bouwproces kunnen belemmeren, zoals oude funderingen, rioleringen of boomwortels. Ook ophoging en versteviging van de grond, zodat deze geschikt is om het gewicht van het volledige bouwproces te dragen, vallen onder de werkzaamheden. Tot slot dragen wij zorg voor het aanleggen van riolering in de grond waar de nieuwbouw direct mee verbonden kan worden.

Woonrijp maken

Nadat de bouw voltooid is moet de omliggende grond nog getransformeerd worden van een bouwplaats naar een aangename omgeving, die past bij de bestemming van de nieuwbouw. Deze opgave kunt u met een gerust hart aan Kruiswijk overlaten. Allereerst zorgen wij dat alle sporen van de bouw worden uitgewist, en vervolgens creëren wij definitieve voorzieningen in de openbare ruimte. Hierbij kunt u onder meer denken aan bestrating, verlichting en groenvoorzieningen.

Een goed begin is het halve werk, ook in de bouw.