Riolering

Tijdens het bouwrijp maken van de grond voor een nieuw gebouw is het belangrijk dat alle benodigde ondergrondse infrastructuur wordt aangebracht voordat de bouw begint. Riolering is hier een belangrijk onderdeel van. Kruiswijk is een ervaren partij als het gaat om het zorgvuldig aanleggen van riolering in de beginfase van een bouwproject, zodat de nieuwbouw er na voltooiing direct op aangesloten kan worden.

Kruiswijk draagt niet alleen zorg voor het aanbrengen van riolering bij nieuwbouw. Ook voor het vervangen van bestaande, verouderde riolering kunt u bij ons terecht. Waar mogelijk werken wij met circulaire en duurzame materialen en na afloop zorgen wij zelf voor het opnieuw bestraten van het gebied. Zo kunt u als opdrachtgever bij één aanspreekpunt terecht voor alle benodigde werkzaamheden.