Duurzame innovaties

Het is essentieel om in een steeds duurzamer wordende branche innovatief mee te groeien met ontwikkelingen.

Wij zitten hier vanaf het begin op, door:

 1. Sparren over ideeën

  Samen met onze vooruitstrevende partners te sparren over nieuwe ideeën, en deze te testen om zo de keten verder te helpen;

 2. De nieuwste technologie

  In iedere inventarisatie met u als opdrachtgever de nieuwste (technologische) ontwikkelingen te bespreken en te bepalen welke we inzetten op uw project;

 3. Evalueren & verfijnen

  Aan het einde van ieder project een rapportage­ en evaluatiegesprek te plannen, om de uitkomsten te bespreken en onze werkwijze steeds te verfijnen;

 4. Kennissessies

  Jaarlijks branchebrede kennissessies bij te wonen of te organiseren, om niet alleen zelf innovatieve ideeën op te doen, maar de gehele branche vooruit te helpen;

 5. Vakschool

  Met onze erkende vakschool mensen op te leiden in het circulaire gedachtegoed, zodat we een structureel hoog kennisniveau waarborgen.