Totaalsloop

Totaalsloop draait om de volledige verwijdering van bestaande gebouwen. Daarbij is het voorbereidend onderzoek net zo belangrijk als de nauwkeurigheid tijdens de uitvoering. Kruiswijk heeft de expertise in huis om het gehele traject van totaalsloop te verzorgen met respect voor mens en milieu.

Voordat de totaalsloop kan beginnen brengen wij uitvoerig in kaart wat er moet gebeuren. Daarbij gaan we eerst op zoek naar de optimale manier om een gebouw te ontmantelen. Welke aanpak is het snelst, het meest efficiënt en veroorzaakt de minste overlast voor de omgeving? Daarnaast gaan we uiterst zorgvuldig om met eventuele veiligheidsrisico’s, zoals het vrijkomen van asbest. En uiteraard bekijken we welke materialen geschikt zijn voor hergebruik. Pas als alle aspecten tot in detail geanalyseerd zijn gaan wij over tot uitvoering.

Meer over Sloopwerk

In kort tijdsbestek maximaal presteren.

Project Fenixloods Rotterdam

De trots van
Ad

Voorman - Sloopwerk

Wat vind jij het mooiste aan het werk dat je doet?

De uitdaging in het werk en spannende klussen op hoogte.

Waar ben je het meest trots op in je werk?

De uitdagingen maken het werk. In kort tijdsbestek maximaal presteren!

Project bekijken