Asbest verwijderen

Kruiswijk heeft veel ervaring in de verschillende disciplines van het slopen en de daarbij behorende asbestsanering, maar doet niets zonder na te denken over de impact op de omgeving. De aanpak van Kruiswijk richt zich dan ook niet alleen op het beschermen van het milieu, maar ook op de praktische problemen van onze klanten.

Ondanks alle publiciteit over de gevaren kijken nog steeds veel mensen met de nodige argwaan naar de wijze waarop tegenwoordig asbest wordt verwijderd. De risico’s van blootstelling aan asbestvezels mogen zeker niet worden onderschat. Sinds 1993 is het verboden asbest toe te passen. De overheid heeft bepaald dat alleen deskundige bedrijven mogen worden ingeschakeld bij de sanering van dit gevaarlijke materiaal. Met ons team zorgen we er samen met onze klanten voor dat alles veilig en nauwkeurig verloopt. Zo kan de blik weer op de toekomst en alle plannen die daarbij horen!

Optimale begeleiding

In de aanpak van Kruiswijk staat de begeleiding door het hele proces heen voorop. Onze focus ligt niet alleen op het veilig en correct verwijderen van asbest, maar ook op het voltooien van het hele saneringstraject – van advies tot afronding. De uitgebreide ervaring van onze voormannen (deskundig toezichthouders asbestsloop) en goed opgeleide asbestsaneerders is hierbij cruciaal. Van begin tot eind is Kruiswijk nauw betrokken bij het saneringstraject om de juiste oplossing te kunnen bieden.

Scholing en kwaliteit

Erkende asbestverwijderingsbedrijven staan onder strenge controle van de Arbeidsinspectie en de certificerende instellingen. Ons team wordt daarom regelmatig bijgeschoold om haar kennis zo actueel mogelijk te houden. De combinatie van ervaring, deskundig personeel en het juiste materiaal garandeert dat Kruiswijk elk project compleet, veilig en adequaat oplost.

We doen het met elkaar.

Project Kattensingel Gouda

De trots van
Justus

Voorman - Asbest

Wat vind jij het mooiste aan het werk dat je doet?

De uitdaging en variatie, zeker bij asbest. Andere locaties, andere soorten asbest - altijd.

Waar ben je het meest trots op in je werk?

De combiwerken zoals de Blaauwe Haan. Er gebeurt heel veel tegelijk. Zowel slopen als asbest saneren op eenzelfde project. Sint Jozef in Gouda is ook zo’n voorbeeld. Het liefst heb ik het druk, met veel uitdaging en spanning.

Project bekijken