Circulaire sloop

Het woord ‘slopen’ wekt misschien de indruk dat de laatste fase van de levenscyclus van een gebouw is aangebroken. Bij circulair sloopwerk van Kruiswijk is niets minder waar. Want waar anderen puin zien, zien wij kansen. Bij de gedeeltelijke of volledige sloop van gebouwen richten wij ons continu op de toekomst, en halen we het maximale uit de nog aanwezige materialen.

Circulaire sloop draait dus voornamelijk om het hergebruiken van grondstoffen die vrijkomen bij het ontmantelen van een gebouw. Maar Kruiswijk gaat verder dan dat, omdat duurzaamheid diepgeworteld zit in ons DNA. In elke fase van het traject gaan wij voor een zo duurzaam mogelijke oplossing voor mens en milieu. Dat doen wij als volgt:

Stap 1

Het hele traject begint met het inventariseren van alle vrijkomende reststoffen.

Stap 2

Na inventarisatie zal per stroom de beste herbestemming worden bekeken, waarbij het de absolute voorkeur heeft de stromen minimaal gelijkwaardig te hergebruiken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met eventueel benodigde bewerkingen en de afstand van de plek waar de reststoffen vrijkomen tot de plaats van verwerking.

Stap 3

Bij uitvoering zal Kruiswijk de werkzaamheden voor haar rekening nemen.

Stap 4

Na uitvoering zal een evaluatie worden gemaakt en een berekening worden uitgevoerd van het percentage reststromen dat weer is opgenomen in de kringloop.

Meer over onze duurzame DNA

Meer over Sloopwerk
Waar anderen puin zien, zien wij kansen.