Inventarisatie materialen

Circulair slopen begint met een gedegen en kundige inventarisatie.

Door deze aan de voorkant te organiseren, weten we heel duidelijk welke materialen we circulair kunnen inzetten. De inventarisatie start met een gesprek waarin we uw wensen en visie voor het project en de vrijgekomen materialen bespreken. Vervolgens voeren onze experts een schouw uit op locatie en raadplegen zij bronnen zoals de asbest­ inventarisatie, bestaande bouwtekeningen en het bodemonderzoek om u een realistisch beeld te geven van de beschikbare materialen in het project.

Al deze informatie komt samen in een uitgebreid eindgesprek, waarin we ons advies aan u voorleggen. Ons doel hierbij is 100% van de materialen opnieuw inzetten. Samen met u bepalen we hoe we hier zo dicht mogelijk bij in de buurt komen op uw specifieke project.

 

Er zijn vier manieren waarop we de vrijgekomen materialen opnieuw kunnen inzetten:

1. (Projectspecifiek) hergebruiken

Het liefste geven wij zo veel mogelijk materialen intact een tweede leven. Kunt u de materialen dus goed gebruiken in dit of een ander project? Dan neemt u ze gewoon zelf over. Wij zorgen ervoor dat u de materialen direct mee kan nemen in het ontwerp van eventuele nieuwe projecten. Heeft u zelf geen plek voor hergebruik? Dan zetten we de materialen nabewerking weg in de markt.

2. Kruiswijk Up-cycling

Als het niet mogelijk is om de materialen intact uit het object te halen, kijken wij samen met onze vaste partners welke andere materialen wij hiervan kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is het upcyclen van de houten balken uit het ene project, tot nieuwe stel­ kozijnen voor het volgende project.

3. Terugbrengen naar grondstoffen

Zijn voorgaande stappen niet mogelijk, dan gaan we over op het terugbrengen naar de grondstoffen waaruit het materiaal is opgebouwd. Denk hierbij aan het beton. Door dit terug te brengen naar betongranulaat in specifieke afmetingen, kan een van onze vaste partners hier weer nieuw beton van maken.

4. Recyclen

Als laatste stap kiezen wij voor het recyclen van de grondstoffen. Denk hierbij aan een object waar veel gemengd puin uitkomt dat wij niet kunnen splitsen. Dit bieden wij via ons eigen recyclingterrein aan bij onze vaste partners, als bijvoorbeeld fundering voor onder de wegen.

Proces opnieuw inzetten materialen