OC Zuyt Brugge Naaldwijk

Bodemsanering + bouwrijp maken

We zijn op dit project begonnen met het saneren van de verontreinigde bodem. De sanering heeft ongeveer 2 maanden geduurd. Na de bodemsanering hebben wij het terrein bouwrijp gemaakt. Hierna is de bouw van twaalf appartementen voor jongeren die een beschermde en beschutte woonomgeving nodig hebben, begonnen.

Riolering + Woonrijp maken

Tijdens de bouw hebben wij het hoofdriool aangelegd, aansluitend zijn we begonnen met het woonrijp maken van het terrein.

Onderstaand een kleine impressie van de laatste fase.

Uitgevoerde diensten

Toegepaste certificaten