OC Zuyt Brugge Naaldwijk

Bodemsanering + bouwrijp maken

We zijn op dit project begonnen met het saneren van de verontreinigde bodem. De sanering heeft ongeveer 2 maanden geduurd. Na de bodemsanering hebben wij het terrein bouwrijp gemaakt. Hierna is de bouw van twaalf appartementen voor jongeren die een beschermde en beschutte woonomgeving nodig hebben, begonnen.

Riolering + Woonrijp maken

Tijdens de bouw hebben wij het hoofdriool aangelegd, aansluitend zijn we begonnen met het woonrijp maken van het terrein.

Onderstaand een kleine impressie van de laatste fase.